El curs de so CV Sound és un projecte educatiu gestionat per l’empresa d’inserció social DIMAS EIS S.L.des de 2013, i finançat per l’Ajuntament de Granollers a travès de l’area d’Educació, i dintre del marc del Pla de Xoc.

L’objectiu del projecte és el de dotar a joves d’entre 16 i 21 anys deslligats del sistema educatiu, d’eines personals i professionals per mitjà d’activitats formatives relacionades amb el so, la il·luminació, i el muntatge d’espectacles. Dintre del projecte, es treballa tant el contingut tècnic com el creatiu, i regularment es realitzen pràctiques en events públics d’àmbit local en els que els joves participen molt activament.

Us convidem, doncs, a visitar el nostre blog en el que periòdicament anem pujant tot el material gràfic de les activitats que realitzem.

Gracies per compartir-ho!!!

logo-cv-sound